Joods Historisch Kindermuseum

Het is feest bij de Hollanders en Max de Matze!

Het Joods Historisch Kinderemuseum is een aanrader voor wie een dagje uit wil in Amsterdam met de kinderen, en een museum wil bezoeken! Welkom op de website van het JHM Kindermuseum: het huis van de joodse familie Hollander en Max de Matze. Bij hen maak je mee hoe het is om joods te leven, welke feesten er thuis gevierd worden, wat er wordt gegeten, gelezen en waarvan wordt gedroomd. Er is muziek, er zijn animaties, filmpjes van Frans Weisz en nog veel meer.

De woonkamer en de keuken vormen het hart van het huis. Hier ervaar je bij uitstek wat er op dat moment gaande is: is het sjabbat of (bijna) Pesach, is er een Bar mitswa in aantocht of wordt er Chanoeka gevierd. En weet je wat koosjer is? Speel het Koosjerspel!

De studeerkamer functioneert als kenniscentrum. De essentie van de Tora en het jodendom, de opdracht voor elkaar en de wereld te zorgen, komt terug in de animaties van de leesplank.

Ook de wijze Hillel laat van zich horen: ‘wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook aan ander niet!’

Door het spelen van een spelletje leer je Hebreeuws en ontdek je dat woorden als mazzel en goochem uit het Hebreeuws komen. Op zoek naar informatie voor een werkstuk of spreekbeurt op school? Klik dan op het spreekbeurtpakket, hier vind je informatie over joodse feestdagen: Sjabbat, Chanoeka, Bar mitswa, Pesach, Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Soekot, Simchat Tora, Chanoeka, Pesach, Sjavoeot, Poeriem en over onderwerpen als Hebreeuws, joods, keppel, koosjer, mezoeza, rabbijn, synagoge, tempel en Tora.

Er is ook een sprekende muur , deze muur hoorde vroeger bij een synagoge maar nu bij het kindermuseum. De muur vertelt haar herinneringen, van vroeger, de Tweede wereldoorlog tot nu. In de muziekkamer is een ‘jukebox’ met joodse muziek uit de hele wereld. Maar dat niet alleen. Jarig? Verjaarspartijtje? Luister naar ‘Lang zal ze leven’ in het Hebreeuws en kom naar het museum om je verjaardag te vieren. Ook in het miniatuurhuis van Max de Matze is van alles te ontdekken. Kijk en luister naar de rap van Max of zing mee met een Hebreeuwse versie van Dikkertje Dap. Vergeet niet samen met Max een e-card naar je familie of vrienden te sturen. Wil je komen logeren? Klik op de koffer en richt je eigen kamer in. Welkom, Broechiem Habaiem, Marhaban in het JHM Kindermuseum.

Jewisch Historical Children's Museum

Celebrate with the Hollanders and Max the Matzo!

The Jewish Historical Childrens museum is recommended for anyone who would like to go out for a day in Amsterdam with their kids! Welcome to the website of the JHM Children's Museum: the home of the Jewish family Hollander and Max the Matzo. With them you can experience what it means to live a Jewish life, which holidays are celebrated at home, what is eaten, read and what is dreamt. There is music; there are animated cartoons; short films by the well-known Dutch director Frans Weisz and much much more...

The living room and the kitchen are the heart of the house. There you'll encounter what's going on at that given moment: is it Shabbat or (almost) Pesach, is there a Bar Mitzvah coming or is it time to celebrate Hanukkah? And do you happen to know what kosher means? Play the Kosher game!

The study functions as a learning center. The essence of the Torah and Judaism and the task to care for each other and the world are illustrated by the animations in the reading primer on the wall. And the Jewish wise man Hillel has something to say too: '...don't treat others in ways you wouldn't want to be treated yourself!

By playing a game you'll learn Hebrew and discover that familiar Dutch words such as mazzel (luck) and goochem (smart) originate from Hebrew. Do you need more information for a report or project you're doing for school? Then click on the school-project kit and you'll find lots of information here about Jewish topics and celebrations: Shabbat, Hanukkah, Bar Mitzvah, Pesach, Jewish New Year, Yom Kippur, Simhat Torah, Shavuot, Purim and subjects such as Hebrew, Jewish, Kippah, Kosher, Mezuzah, Rabbi, Synagogue, Holy Temple and Torah.

There is also a talking wall: this wall used to be part of a synagogue but now it belongs to the Children's Museum. The wall speaks about what it remembers - from long ago - from World War Two until the present day. In the music room , you'll find a jukebox with Jewish music from around the world. But that's not all! Is it your birthday? Want to celebrate? Listen to the 'Happy Birthday' sung in Dutch, English or Hebrew... and have your birthday party in our museum?! You'll also find all kinds of fun things in Max the Matzo's miniature house. Listen to Max's rap song along with a Hebrew, English, or Arabic version of the well-known Dutch song Dikkertje Dap. Don't forget to send an E-card - together with Max - to your family and friends. Feel like staying over for a while? Click on the suitcase and design your own room. Welkom, Welcome, Broechiem Habaiem, Marhaban to the JHM Children's Museum.

Downloads recepten: recept 1 recept 2 recept 3 recept 4 recept 5 recept 6 recept 7 recept 8 recept 9 recept 10 recept 1 (engels) recept 2 (engels) recept 3 (engels) recept 4 (engels) recept 5 (engels) recept 6 (engels) recept 7 (engels) recept 8 (engels) recept 9 (engels) recept 10 (engels) recept 1 (hebreeuws) recept 2 (hebreeuws) recept 3 (hebreeuws) recept 4 (hebreeuws) recept 5 (hebreeuws) recept 6 (hebreeuws) recept 7 (hebreeuws) recept 8 (hebreeuws) recept 9 (hebreeuws) recept 10 (hebreeuws) Downloads spreekbeurten: spreekbeurt 1/1 spreekbeurt 2/1 spreekbeurt 3/1 spreekbeurt 4/1 spreekbeurt 5/1 spreekbeurt 6/1 spreekbeurt 7/1 spreekbeurt 8/1 spreekbeurt 9/1 spreekbeurt 1/2 spreekbeurt 2/2 spreekbeurt 3/2 spreekbeurt 4/2 spreekbeurt 5/2 spreekbeurt 6/2 spreekbeurt 7/2 spreekbeurt 8/2 spreekbeurt 9/2 spreekbeurt 10/2 spreekbeurt (engels) spreekbeurt 1/1 (engels) spreekbeurt 2/1 (engels) spreekbeurt 3/1 (engels) spreekbeurt 4/1 (engels) spreekbeurt 5/1 (engels) spreekbeurt 6/1 (engels) spreekbeurt 7/1 (engels) spreekbeurt 8/1 (engels) spreekbeurt 9/1 (engels) spreekbeurt 1/2 (engels) spreekbeurt 2/2 (engels) spreekbeurt 3/2 (engels) spreekbeurt 4/2 (engels) spreekbeurt 5/2 (engels) spreekbeurt 6/2 (engels) spreekbeurt 7/2 (engels) spreekbeurt 8/2 (engels) spreekbeurt 9/2 (engels) spreekbeurt 10/2 (engels) spreekbeurt 1/1 (hebreeuws) spreekbeurt 2/1 (hebreeuws) spreekbeurt 3/1 (hebreeuws) spreekbeurt 4/1 (hebreeuws) spreekbeurt 5/1 (hebreeuws) spreekbeurt 6/1 (hebreeuws) spreekbeurt 7/1 (hebreeuws) spreekbeurt 8/1 (hebreeuws) spreekbeurt 9/1 (hebreeuws) spreekbeurt 1/2 (hebreeuws) spreekbeurt 2/2 (hebreeuws) spreekbeurt 3/2 (hebreeuws) spreekbeurt 4/2 (hebreeuws) spreekbeurt 5/2 (hebreeuws) spreekbeurt 6/2 (hebreeuws) spreekbeurt 7/2 (hebreeuws) spreekbeurt 8/2 (hebreeuws) spreekbeurt 9/2 (hebreeuws) spreekbeurt 10/2 (hebreeuws)

Om deze site te kunnen bekijken
heb je de nieuwste Flash Player nodig.
Klik hier om naar www.adobe.com/go/getflashplayer te gaan.